Kalendern är Asylgruppen Lunds huvudsakliga inkomstkälla och alla intäkter går direkt till vårt arbete med flyktingar, för att kunna hjälpa till med hyra, mat, kläder etc.

Nu finns Asylkalendern att beställa!

Temat på årets kalender är “När kamerorna slocknat” och kalendern är full av illustrationer och texter på temat.

Efter förra årets succé med både en fick- och en väggkalender i färg fortsätter vi med samma upplägg!

Kalendern i A5-format kostar som tidigare 100 kronor (plus porto, se nedan) och väggkalendern i färg 150 kronor + porto. Beställer du ett kalenderpaket med en av varje kostar de 200 :- plus porto tillsammans!

Beställer gör du genom att mejla din adress och hur många kalendrar av varje sort du vill ha till asylgruppenlund@gmail.com.

Betalning sker till vårt bankgiro 832-4303 eller genom Swish till 1235217302. Var noga med att märka din betalning med namn och adress.

Portopriser:
1 st – 28 kr
2 st – 42 kr
3-5 st – 56 kr
5-10 st – 75 kr (~7 kr/st)

Vill du agera återförsäljare av kalendern så kontakta gärna oss!

Priser återförsäljare (minst 10 stycken):
A5-kalender 80 kr/st
Väggkalender 120 kr/st
Kalenderpaket: 160 kr/st

Har du tillgång till en medial plattform där du önskar göra reklam för asylkalendern på? Kontakta oss eller sprid ordet hur mycket du vill på eget bevåg!

 

För en värld utan gränser!

Hälsningar,
Asylgruppen Lund